Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Welkom bij groep 1 en 2

 

In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken wij In groep 1&2 volgens de methode piramide. Met dit programma krijgen kinderen extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling. Het Piramideprogramma doet veel  aan de individuele ontwikkeling, kinderen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Doordat de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf ook werken met het Piramideprogramma ontstaat er een doorgaande lijn. Hetgeen het overstappen naar de basisschool makkelijker maakt.

Tijdens Piramide ligt het initiatief in eerste instantie bij het kind en waar nodig begeleiden wij als leerkracht het kind bij het spelen en leren. Dit noemen wij het zelfstandig leren. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende hoeken, zoals huishoek, bouwhoek, rekenhoek enz. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Piramide is opgebouwd rondom verschillende projecten. Tijdens deze projecten staan acht ontwikkelingsgebied centraal. Tijdens een project komt elke keer een ander ontwikkelingsgebied aan bod. De acht ontwikkelingsgebieden zijn; persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van de waarneming,  taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven, denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen , oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning , motorische ontwikkeling , kunstzinnige ontwikkeling. 

Het nieuwe schooljaar begint altijd met het project Welkom. Daarin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen en leren ze bijvoorbeeld dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Het project Welkom geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de nieuwe groep. Daarna volgen projecten met thema´s als mensen, eten en drinken, wonen, verkeer, lente, kleding, water, kunst en zomer. De projecten duren drie weken lang. In de eerste week van elk project hebben wij op dinsdagmiddag 'leesfeest'. De kinderen gaan die middag lezen in hun eigen boek die zij, in de laatste week van elk project, hebben uitgezocht in de bibliotheek. Tijdens het 'leesfeest' nodigen wij ook de ouders uit om te komen voorlezen. 

Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, biedt Piramide een speciaal ´tutoring´ programma. Dat betekent dat die kinderen – naast de groepsactiviteiten – extra aandacht en oefening krijgen. Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, worden met Piramide extra ondersteund. Zij gaan werken met het programma ´Pientere kinderen´ . Deze zorgt voor de uitdaging en verdieping die zij nodig hebben. Zo krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Hoe gaat de overgang tussen Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf en onze basisschool.

Voordat uw kind werkelijk op onze basisschool begint, mag het eerst tien dagdelen meedraaien. Zo kan uw kind kan alvast wennen aan de basisschool.
Tijdens de tien dagdelen dat uw kind meedraait op onze basisschool, komt er een “warme overdracht”. D.w.z. een leidster van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en de desbetreffende groepsleekracht bespreken samen mondeling uw kind.
U als ouder heeft op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf een handtekening op het overdrachtsformulier gezet. Daarmee geeft u goedkeuring aan de overdracht van de gegevens van uw kind naar onze basisschool. Dit is belangrijk omdat op deze wijze wij snel de leerbehoefte van uw kind weten.


Wat doen we met uw kind als hij/zij bij ons op de basisschool komt.

  • Als uw kind bij ons in groep 1 komt, ontvangen wij het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en volgt er een "warme overdracht", indien nodig.
     
  • Uw kind krijgt vanaf de eerste schooldag een passend onderwijsaanbod..

Na zes a acht weken, als uw kind bij ons is begonnen op de basisschool, maken wij met u als ouder een afspraak. We bespreken met u hoe u het vindt gaan met uw kind op de basisschool.  We vragen u ook of we contact op mogen nemen met de desbetreffende peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar uw kind destijds op heeft gezeten. Dit doen we, zodat de leidster weet hoe het nu gaat met de ontwikkeling van uw kind.

De kinderen van groep 1 zijn op donderdag- en vrijdagmiddag vrij. De kinderen van groep 2 zijn alleen op vrijdagmiddag vrij.

Mocht uw keuze op onze basisschool zijn gevallen, kunt u contact met ons opnemen. De directeur maakt met u een afspraak om bij u thuis te komen samen met de desbetreffende groepsleerkracht. Er wordt dan besproken wanneer uw kind kan beginnen met het meedraaien van tien dagdelen. En daarnaast vult u samen met de directeur en desbetreffende leerkracht een intakeformulier in.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina: