Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Online vragenlijst van de Jeugdsportmonitor

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Twenterand de Jeugdsportmonitor 2014 uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor de gemeente zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling en evaluatie van het sport- en beweegbeleid. Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.

 Wat vragen we van u?

De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.

 Hoe doet u mee?

Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot 1 december 2014.

 

Naar de online vragenlijst

Deel deze pagina: