Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Medezeggenschapsraad

Meedenken en meebeslissen over het beleid van de school, dat doet de Medezeggenschapsraad (MR)

Deze is ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een
flink aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR
advies- dan wel instemmingsrecht. In de MR zitten drie ouders en drie
leerkrachten, die met de directie en het bestuur overleggen over het schoolplan,
de begroting, het formatieplan en alle andere denkbare onderwerpen die spelen op
onze school. Vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen van de school
kunnen ouders en personeel (via de ouders) inbrengen in de MR door MR-leden aan
te spreken of door te mailen met info@obs-schakel.nl tav de MR.

Deel deze pagina: