Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Informatie

Iedereen is welkom bij ons op school, ongeacht godsdienst of levensovertuiging.

Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Voor onze kinderen is het dan ook belangrijk dat zij leren omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid. Naast het leren krijgen sociale vaardigheden de nodige aandacht bij ons op school.

Om een springplank naar de toekomst te kunnen zijn, zijn een aantal aspecten voor ons essentieel:

O.B.S. De Schakel is:

  • Een gastvrije school.
  • Een school waar een ieder zich veilig en vertrouwd voelt.
  • Een school voor het leven.

Deel deze pagina: