MR

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan die belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

Wie zijn we?

Wie zitten er namens ouders en leerkrachten in de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De ouders in de MR zijn:
Fiora Vervoort, secretaris
Martin Pastoors
Erik Teunis

De leerkrachten in de MR zijn:
Catrien van der Kolk, voorzitter
Wilma Wesselink
Elles Willems

Wat doen we?

De MR heeft verschillende rollen:

Adviserende bevoegdheid:
zaken waarover de MR eerst advies moet geven.
Voorbeelden: onderwijskundige doelstellingen, belangrijke organisatiewijzigingen, deelneming aan een onderwijskundig project en vakantieregeling
Instemmende bevoegdheid:
zaken waarvoor instemming van de MR vereist is.
Voorbeelden: wijziging van het schoolreglement, verandering van onderwijskundige doelstellingen, wijzigingen van het leer- en schoolplan, het vaststellen en besteden van de ouderlijke bijdrage.
Initiatief bevoegdheid:
De MR draagt zelf ideeën en voorstellen aan.

Vergaderdata voor 2018-2019 zijn:

20-11-2018
15-1-2019
19-3-2019
16-4-2019
21-5-2019 ovb
18-6-2019

Zoek contact met ons! mr@obs-schakel.nl