Ons onderwijs

Naast het leren (verwerven van kennis en vaardigheden) krijgen sociale vaardigheden de nodige aandacht bij ons op school. Wij hebben gekozen voor een schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag, Positive Behaviour Support, met als doel het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert.

O.B.S. De Schakel is:

  • Een gastvrije school
  • Een school waar een ieder zich veilig en vertrouwd voelt
  • Een school voor het leven