Ouderportaal

Daar kunt u thuis de gegevens die we over uw kind(eren) hebben bekijken. Het gaat om:

persoonsgegevens van uw kind(eren) en het gezin
noodnummers
medische gegevens
resultaten CITO toetsen
resultaten methode toetsen
digitaal rapport
een adreslijst van de groep van uw kind(eren)
contactgegevens van leerkrachten, school en bestuur
mededelingen van school aan u
Uw gegevens, houd ze actueel!
Voor ons is het van belang dat de gegevens die we over u hebben actueel zijn en correct. Bijvoorbeeld om u in noodgevallen snel te kunnen bereiken. In het ouderportaal kunt u aangeven dat u bepaalde gegevens wilt wijzigen. Dit zijn de personalia en de medische gegevens van uw kind(eren) Als u iets ziet wat niet (meer) klopt, dan kunt u op de knop ‘Correctie’ drukken en ons voorstellen om de gegevens te wijzigen.Wij zorgen er dan voor dat de wijziging doorgevoerd wordt. Op deze manier zijn wij ook op de hoogte van de wijziging.

Hoe actueel onze gegevens zijn, is dus ook uw verantwoordelijkheid. Wij zullen u aan het begin van het schooljaar vragen de gegevens te controleren en (indien nodig) aan te passen.

Toegang tot het ouderportaal

Per mail ontvangt u de inloggegevens voor het ouderportaal. Het wachtwoord dat u ontvangen heeft is een tijdelijk wachtwoord. Dit moet u direct vervangen door een persoonlijk wachtwoord. Let er wel op dat dit een moeilijk te achterhalen wachtwoord moet zijn. Het gaat om zeer persoonlijke gegevens van uw kind en gezin!
Wij kunnen nooit uw wachtwoord kunnen achterhalen. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u via het portaal een nieuwe aanvragen. Deze ontvangt u dan op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Mocht u ook uw gebruikersnaam vergeten zijn (of een nieuwe willen), dan kunt u op school een nieuwe vragen.

Bij gescheiden ouders hebben we van beide ouders een apart e-mailadres nodig. U ontvangt dan elk een eigen toegangscode.

Inloggen

Ga hier naar  het ouderportaal.