School en de buurt

Met enige regelmaat gaan we samenwerkingen aan binnen het dorp

  • Spelletjesmiddag met ouderen van het Flierborg
  • Koffieochtend voor ouderen op school
  • Pannenkoeken bakken bij ouderen van het Flierborg
  • Samenwerking met peuteropvang en BSO
  • Buitenschoolse activiteiten met sportverenigingen