School en partners

Kindcentrum SamSam

Kindcentrum SamSam is gevestigd in de school.

De peutergroep

Voor peuters vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan. Leonie werkt nauw samen met de kleuter klassen, zodat de doorstroming ook makkelijk is voor de kinderen.

Voor en naschoolse opvang.

Op de dinsdag en donderdag is Leonie vanaf 7 uur tot 18.00 uur aanwezig en brengt en haalt zij de kinderen van school.