Werken in de groepen

De groepen 1 en 2 werken volgens het principe van het Piramideproject.
De groepen 3 t/m 8 werken volgens een basisprogramma.
Het programma voldoet aan de kerndoelen primair onderwijs en de referentieniveaus voor taal en rekenen.

Wij geven instructie aan onze leerlingen volgens het instructiemodel IGDI.
De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Het IGDI-model is een variant op het Directe Instructie model en is  gebaseerd op twee principes:

  • De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg
  • De leerlingen leren door oefening en herhaling

De uitslagen van de methodegebonden toetsen worden geregistreerd in het administratieprogramma Parnassys.
De leerlingen dienen 80% van de basisstof te beheersen.

Zeer regelmatig worden de leerlingen getoetst in het kader van het Cito leerlingvolgsysteem.
Deze toetsen zetten de prestaties van de leerlingen af tegen leeftijdsgenoten in de rest van Nederland.

Voor de vakken, lezen, spelling en rekenen werken we met groepsplannen, dit betekent dat ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Een snelle leerling gaat wat vlotter aan het werk en opdrachten met meer uitdaging aangeboden en een leerling die het lastig vind krijgt extra uitleg en begeleiding. Zo werken we ook al bij de kleuters.

De vakken Taal, Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen (gedeeltelijk) worden door ons gegeven met behulp van het digitale programma Snappet.